Na zastaru se ne pazi po službenoj dužnosti! Zastarno pravo je pravo dužnika. Pratite troškove i ako je neki dug u zastari pozovite se pismeno na zastaru. Uvijek kada ulažete prigovor zastare, bitno je da navedete i rečenicu: ”POZIVAM SE NA ZASTARU PREMA čl…npr. ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA.” Važno je da izjavite taj prigovor!

Zastarni rokovi:

10 GODINA
Sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom!

5 GODINA
Opći zastarni rok, Životno osiguranje, Doprinosi – zdravstveno/mirovinsko, Odvjetnički troškovi

3 GODINE
Međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, Najamnina i zakupnina, Naknada štete, Dopunsko zdravstveno osiguranje, Kamate, Uzdržavanje, Komunalna naknada Pričuva, Osiguranje, Porez, Slivne vode, Naknada za uređenje voda, Parkiranje.

1 GODINA

  1. Tražbina naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka, odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva.
  2. Tražbina radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i televizijskog prijamnika.
  3. Tražbina pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca te druge njihove tražbine koje se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima.
  4. Tražbina PRETPLATE na povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje je tiskovina naručena.
SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.