Header Top Header Top

Projekti i izvješća

2014. godina

Projekat ”Abeceda potrošača”
Koprivničko-križevačka županija
Iznos donacije: 9.666,83 kn

Projekat ”Informiranje građana u ostvarivanju prava”
Grad Koprivnica
Iznos donacije: 1.000,00 kn (Odobreno 2.000,00 kn ali drugih 1.000,00 kn kojih ionako nemamo smo trebali prvo utrošiti pa da nam Grad Koprivnica eventualno povrati sredstva)

Financijsko izvješće Udruge za zaštitu potrošača Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu

Financijsko izvješće za 2014.god. (PDF)

2015. godina