Header Top Header Top

Potrošački savjeti

Kratki vodič za kupovinu i korištenje pametnog telefona!

Od pojave mobitela najveći napredak u tehnologiji izrade je napravljen pojavom pametnih mobitela s touch ekranima (smartphone). Pametni mobiteli se temelje na operativnim sustavima sličnim desktop računalima i s time njihova iskoristivost i prilagodba nema…

Read more

Besplatno otključavanje mobitela!

Od 01.05.2015. u Hrvatskoj je na snagu stupio novi propis po kojemu mobilni operateri moraju otključavati mobilne uređaje kupljene u sklopu nekog ugovora ili uz pre-paid karticu. Zahtjev za otključavanjem se podnosi u prodajnom centru…

Read more

Zastara

Na zastaru se ne pazi po službenoj dužnosti! Zastarno pravo je pravo dužnika. Pratite troškove i ako je neki dug u zastari pozovite se pismeno na zastaru. Uvijek kada ulažete prigovor zastare, bitno je da…

Read more

Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji

Električni i elektronički otpad je opasan otpad i mora se zbrinuti na odgovarajući način. Za područje Grada Koprivnice i KC-KŽ županije ovlašteni skupljač električnog i elektroničkog otpada je firma Flora-vtc iz Virovitice. BESPLATAN ODVOZ I ZBRINJAVANJE…

Read more

Postupak podnošenja prigovora kod pružatelja javnih usluga

1. PRVI STUPANJ: Službe za odnose s korisnicima usluga u poslovnim prostorijama pružatelja javnih usluga Podnesti pisani prigovor - A) - Urudžbirati u poslovnim prostorijama pružatelja javne usluge – pružatelj javne usluge je obvezan odmah bez…

Read more

Jamstveni list (garancija) ili odgovornost za materijalni nedostatak

U zakonu postoje dvije vrste rokova unutar kojih kupac može iskoristiti svoje pravo na reklamaciju proizvoda koji imaju kvar JAMSTVENI (GARANTNI) LIST - Potvrda proizvođača koja jamči ostvarenje prava u slučaju kvara na proizvodu. Ovisi o…

Read more

Potrošački savjeti