1. PRVI STUPANJ: Službe za odnose s korisnicima usluga u poslovnim prostorijama pružatelja javnih usluga

Podnesti pisani prigovor –

A) – Urudžbirati u poslovnim prostorijama pružatelja javne usluge – pružatelj javne usluge je obvezan odmah bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak

B) – Poslati poštom, preporučeno s crvenom povratnicom na adresu pružatelja javne usluge

PRUŽATELJ JAVNE USLUGE JE DUŽAN PISMENO ODGOVORITI U ROKU OD 15 DANA I RIJEŠITI PREDMET PRIGOVORA!

2. DRUGI STUPANJ: Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Drugostupanjsko tijelo koje svaki pružatelj javne usluge mora osnovati. Ako pružatelj javne usluge u prvom stupnju nije riješio predmet prigovora a potrošač je nezadovoljan odgovorom tada se reklamacija dostavlja pismeno, preporučeno s crvenom povratnicom drugostupanjskom tijelu Povjerenstvu za reklamacije potrošača naslovljeno na adresu pružatelja javne usluge.

POVJERENSTVO MORA PISMENO ODGOVORITI POTROŠAČU NA ZAPRIMLJENE REKLAMACIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAPRIMANJA REKLAMACIJE!

Nakon što se iscrpe postupci reklamacije potrošača u 1. i 2. stupnju a potrošač je i dalje nezadovoljan odgovorom tada se može ovisno u vrsti javne usluge napraviti prijava inspekciji nadležnog Ministarstva, napraviti prijavu nadležnom regulatornom tijelu – HAKOM, HERA, HANFA, te u konačnici pokrenuti sudski ili izvansudski postupak.

UVIJEK TREBA IĆI PO PROPISANOM OBRASCU PODNOŠENJA PRIGOVORA!
ČUVATI SVE KOPIJE DOKUMENTACIJE, POŠTANSKE ODRESKE S DATUMIMA!

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.