O nama

Ime udruge: Udruga za zaštitu potrošača Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije
Skraćeno ime: UZP-KC i KC-KŽ žup.
Sjedište: Antuna Mihanovića 56b, 48000 Koprivnica
Predsjednik: Dejan Novogradec
Tajnik: Ivana Milek
E-mail: potrosac.koprivnica@gmail.com
Telefon: (+385) 098 / 901 39 88
Web: www.zastita-potrosaca-koprivnica.hr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010173612219&fref=ts
www.twitter.com/potrosackc
RNO: 0258498
Registarski broj: 06000959
Matični broj (NKD): 02268477
OIB: 19377134369
IBAN: HR28 2503 0071 1240 0039 8  (Sberbank d.d.)
SWIFT:
Žiro račun: 282503007-1124000398 (Sberbank d.d.)
Datum osnivanja: 25. Travanj 2007.
Dat. pristupanja Savezu Potrošač: 04. Rujan 2007.

 

Copyright 2013 Nimva | All Rights Reserved | RockyThemes