Obavještavaju se svi osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja da se za potrebe poslovanja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a 1. siječnja 2015. godine otvara novi račun u Hrvatskoj narodnoj banci koji glasi: IBAN: HR3310010051550200002 Molimo da uplate za dopunsko zdravstveno osiguranje, počevši s 1. siječnjem 2015. godine kada će se račun aktivirati, vršite na navedeni račun. Model i poziv na broj primatelja ostaju isti. Osiguranici koji imaju ugovorene trajne naloge u bankama za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja ne moraju ništa mijenjati. Sve banke su obavještene o novom broju računa.

izvor: hzzo.hr

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Related Posts

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.