Kratki vodič za kupovinu i korištenje pametnog telefona!

Od pojave mobitela najveći napredak u tehnologiji izrade je napravljen pojavom pametnih mobitela s touch ekranima (smartphone). Pametni mobiteli se temelje na operativnim sustavima sličnim desktop računalima i s time njihova iskoristivost i prilagodba nema granica. Tu su potrošači u velikoj prednosti naspram starijih mobitela jer svaki može sebi kreirati funkcionalnost mobitela prema osobnim afinitetima. Neizmjerno je koliko prednosti donosi takav mobitel ali također kod kupnje i korištenja takvog uređaja treba biti oprezan te obratiti pažnju na više stvari da se ne bi korištenje pametnog telefona pretvorilo u veoma loše iskustvo. Moja preporuka svima koji nisu upoznati s radom na smartphonima pogotovo kupcima srednje i starije dobi neka na početku traže pomoć i savjete za korištenje telefona. Pogotovo kod kreiranja postavka za korištenje prijenosa podataka koji mogu donesti velike račune ako se uzima neadekvatni tarifni model operatera.

Na tržištu pametni mobiteli koriste četri operativna sustava. Google Android, Apple iOS, Windows Phone i Blackberry. Windows su za sada relativno malo zastupljeni zbog toplo-hladno politike Microsofta, Blackberry se iz godine u godinu sve manje koristi, iOS od Appla konstantno drži svoje kupce uz visoku razinu kvalitete izrade iOS i samih uređaja koji podržavaju iOS sustav a najzastupljeniji je Android operativni sustav koji zbog otvorenosti koristi najveći broj proizvođača mobilnih uređaja na svijetu uz povoljne cijene i na koje se ovi savjeti najviše odnose.

  1. – Za neko suvislo i normalno korištenje mobitela s Android sustavom poželjno je uzeti uređaj s minimalno 1 GB RAM radne memorije zbog zahtjevnosti operativnog sustava i ostalih aplikacija koji koriste tu memoriju i fluidnosti u svakodnevnom korištenju.
  2. – Preporuka je uzeti mobitel s minimalno 8 GB memorije za sistem, aplikacije i pohranjivanje. Kod mobitela s 4 GB memorije i manje koji su i jeftiniji na tržištu i s time dostupniji potrošačima korisniku je dostupno samo nešto iznad 1 GB memorije ili manje za aplikacije i pohranu što je premalo za neko ozbiljnije svakodnevno korištenje. Samo Facebook s nadogradnjama ima već preko 150 MB, a svakodnevne nadogradnje aplikacija prelaze i 30 MB. Tu dodatna memorijska kartica donekle spašava stvar ali svaka aplikacija koristi dio memorije telefona tako da tih 4 GB (tj. 1 GB za korisnika) ubrzo postane premalo i korištenje mobitela postaje problematično. To nisu razlozi da potrošač zatraži pravo na jamstvo jer je uređaj u biti ispravan. Jedini lijek tada je deinstalirati većinu aplikacije koje nisu neophodne. Tu su problem i predinstalirane aplikacije od strane operatera koje se ne koriste a ne mogu se deinstalirati i zauzimaju dosta prostora.
  3. – Na smartphonima što manje koristiti razne programe za čiščenje, ubrzavanje sustava i štednju baterije jer u pravilu ti programi zauzimaju dosta resursa sustava i upravo nerijetko rade suprotan učinak. Pogotovo kod slabijih modela.
  4. – Imali smo dosta pritužbi u Udrugu na ogromne račune i po par tisuća kuna kod korištenja pametnih telefona. Moramo biti jasni. Pametni mobitel ima operativni sustav i aplikacije. Oni su tako napravljeni da stalno nešto rade u pozadini i da stalno traže nadogradnje i pri tome koriste dostupne internet mreže preko trenutne aktivirane usluge kod telekoma. Kupci koji nisu upoznati s tim i nisu podesili stavke telefona bivaju iznenađeni s visokim računima za prijenos podataka pogotovo ako koriste neke osnovne pakete pružatelja usluga. To se može riješiti na dva načina. Privremeno riješenje je u postavkama mobitela složiti da prijenos podataka ide isključivo preko WI-FI i zablokirati promet putem trenutne telekom usluge a trajnije riješenje je ugovoriti paket uslugu s većim dostupnim prometom podataka ili postojećoj povećati prijenos podataka i što mjesečno iznosi par desetaka kuna.
  5. – Mnogi vlasnici u mobitelima drže svašta od slika, videa do tajnih podataka: oib, računi u banci, zaporke s raznih servisa i računa, kreditnih kartica, razne zabilješke. Pošto nam je mobitel stalno pri ruci to nam olakšava svakodnevni život jer su nam podaci odmah dostupni pri ruci. Problem je ako se mobitel izgubi. Zato je poželjno da se takvi podaci ne drže u mobitelu jer bi ih neko mogao zlorabiti. Bolja alternativa je spremanje podataka na razne servise u tzv. oblaku putem besplatnih aplikacija instaliranih na mobitelu Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive, Box, Mega, Amazon Cloud Drive koji imaju od 2 – 50 GB besplatnog prostora za pohranu, dostupni su u svakom trenutku i dosta su sigurni servisi. Naravno tu treba imati na umu da internet nikada neće biti 100% sigurna zona privatnosti.

(N.D.)

Continue reading →

Besplatno otključavanje mobitela!

Od 01.05.2015. u Hrvatskoj je na snagu stupio novi propis po kojemu mobilni operateri moraju otključavati mobilne uređaje kupljene u sklopu nekog ugovora ili uz pre-paid karticu. Zahtjev za otključavanjem se podnosi u prodajnom centru operatera gdje ste kupili mobilni uređaj. U iznimnim slučajevima možete i sami odnesti u ovlašteni servis ali Vam treba neka pismena potvrda od operatera da imate pravo na besplatno otključavanje mobitela i uputa u koje servise možete ići. (npr.: mail-om)

Mobitele kupljene u sklopu nekog ugovornog odnosa (tarife) operateri moraju besplatno otključati u bilo koje vrijeme trajanja ugovornog odnosa. U praksi možete zatražiti otključavanje odmah čim potpišete Ugovor i dobijete mobilni uređaj na korištenje. Naravno, Ugovorna obveza traje normalno sukladno Ugovorenim stavkama tarife.

Mobitele kupljene uz pre-paid tarifu na bonove (bonbon, tomato, simpa…) operateri moraju besplatno otključati nakon proteka 12 mjeseci od dana kupnje.

Otključavanjem uređaja u ovlaštenom servisu ne gubi se garancija. Rok u kojemu operater mora otključati uređaj je 15 dana. Nažalost to može potrajati i duže ako se za otključavanje mora čekati na kodove iz centrale firme iz matične države gdje se proizvodi dotični mobilni uređaj. (npr.: Apple iz USA, Samsung, HTC i LG iz J. Koreje i sl…)

Obavezno čuvajte račun jer će Vam bez računa teško (ili nikako) operater dati pravo na eventualnu reklamaciju ili otključati uređaj.

Za postupak otključavanja mobitela možete dodatno zatražite sve informacije na besplatni info telefon operatera kod kojega je kupljen mobitel ili u prodajnom centru operatera.

(N.D.)

Continue reading →

Zastara

Na zastaru se ne pazi po službenoj dužnosti! Zastarno pravo je pravo dužnika. Pratite troškove i ako je neki dug u zastari pozovite se pismeno na zastaru. Uvijek kada ulažete prigovor zastare, bitno je da navedete i rečenicu: ”POZIVAM SE NA ZASTARU PREMA čl…npr. ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA.” Važno je da izjavite taj prigovor!

Zastarni rokovi:

10 GODINA
Sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom!

5 GODINA
Opći zastarni rok, Životno osiguranje, Doprinosi – zdravstveno/mirovinsko, Odvjetnički troškovi

3 GODINE
Međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, Najamnina i zakupnina, Naknada štete, Dopunsko zdravstveno osiguranje, Kamate, Uzdržavanje, Komunalna naknada Pričuva, Osiguranje, Porez, Slivne vode, Naknada za uređenje voda, Parkiranje.

1 GODINA

  1. Tražbina naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka, odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva.
  2. Tražbina radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i televizijskog prijamnika.
  3. Tražbina pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca te druge njihove tražbine koje se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima.
  4. Tražbina PRETPLATE na povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje je tiskovina naručena.

Continue reading →

Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji

Električni i elektronički otpad je opasan otpad i mora se zbrinuti na odgovarajući način. Za područje Grada Koprivnice i KC-KŽ županije ovlašteni skupljač električnog i elektroničkog otpada je firma Flora-vtc iz Virovitice.

BESPLATAN ODVOZ I ZBRINJAVANJE PRIJAVITE ISKLJUČIVO NA BESPLATAN TELEFON 0800 444 110.

Nakon poziva djelatnici Flore-vtc će u roku par dana po dogovoru osobno doći na Vašu kućnu adresu i pokupiti otpad!

Continue reading →

Postupak podnošenja prigovora kod pružatelja javnih usluga

1. PRVI STUPANJ: Službe za odnose s korisnicima usluga u poslovnim prostorijama pružatelja javnih usluga

Podnesti pisani prigovor –

A) – Urudžbirati u poslovnim prostorijama pružatelja javne usluge – pružatelj javne usluge je obvezan odmah bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak

B) – Poslati poštom, preporučeno s crvenom povratnicom na adresu pružatelja javne usluge

PRUŽATELJ JAVNE USLUGE JE DUŽAN PISMENO ODGOVORITI U ROKU OD 15 DANA I RIJEŠITI PREDMET PRIGOVORA!

2. DRUGI STUPANJ: Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Drugostupanjsko tijelo koje svaki pružatelj javne usluge mora osnovati. Ako pružatelj javne usluge u prvom stupnju nije riješio predmet prigovora a potrošač je nezadovoljan odgovorom tada se reklamacija dostavlja pismeno, preporučeno s crvenom povratnicom drugostupanjskom tijelu Povjerenstvu za reklamacije potrošača naslovljeno na adresu pružatelja javne usluge.

POVJERENSTVO MORA PISMENO ODGOVORITI POTROŠAČU NA ZAPRIMLJENE REKLAMACIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAPRIMANJA REKLAMACIJE!

Nakon što se iscrpe postupci reklamacije potrošača u 1. i 2. stupnju a potrošač je i dalje nezadovoljan odgovorom tada se može ovisno u vrsti javne usluge napraviti prijava inspekciji nadležnog Ministarstva, napraviti prijavu nadležnom regulatornom tijelu – HAKOM, HERA, HANFA, te u konačnici pokrenuti sudski ili izvansudski postupak.

UVIJEK TREBA IĆI PO PROPISANOM OBRASCU PODNOŠENJA PRIGOVORA!
ČUVATI SVE KOPIJE DOKUMENTACIJE, POŠTANSKE ODRESKE S DATUMIMA!

Continue reading →

Jamstveni list (garancija) ili odgovornost za materijalni nedostatak

U zakonu postoje dvije vrste rokova unutar kojih kupac može iskoristiti svoje pravo na reklamaciju proizvoda koji imaju kvar

JAMSTVENI (GARANTNI) LIST – Potvrda proizvođača koja jamči ostvarenje prava u slučaju kvara na proizvodu. Ovisi o proizvođaču i zakonski nije ograničen vremenskim rokom. Pokazatelj je koliko sam proizvođač vjeruje u kvalitetu svojeg proizvoda (npr. iPhone proizvođača Apple ima garantni rok od samo jedne godine).

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE – Naša preporuka je da se uvijek pozivate na ovu vrstu roka za ostvarivanje prava na reklamaciju. U zakonu se utvrđuje zakonski rok (Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. te čl. 422. Zakona o obveznim odnosima) od minimalno dvije godine u kojemu razdoblju kupac može ostvariti svoje pravo u slučaju materijalnih nedostataka (kvara) proizvoda i koji vrijedi bez obzira da li je kupac dobio jamstveni list ili ne. To pravo kupca obvezuje trgovca (ne proizvođača) koji proizvod prodaje da snosi odgovornost na moguće kvarove u roku od minimalno 2 godine i da te kvarove popravi u ovlaštenom servisu na svoj trošak ili da zamijeni proizvod. Odgovornost trgovca za materijalnu odgovornost ni u kojem se slučaju ne dovodi u pitanje.

Dakle, bez obzira ako je garancijski rok kraći od roka za odgovornost za materijalne nedostatke (kao primjerice u slučaju tvrtke Apple, gdje je garancijski rok iznosi 12 mjeseci), u slučaju kvara na proizvodu (tokom svih 24 mjeseci od kupnje proizvoda) uvijek se možete pozivati na odgovornost za materijalne nedostatke prema trgovcu gdje ste kupili proizvod, te od njega tražiti popravak, zamjenu neispravnog proizvoda ili povrat novaca pod uvjetima i u rokovima predviđenim Zakonom o obveznim odnosima.

Razdoblje odgovornosti produžava se za ono vrijeme koje je proizvod poroveo na popravku. Na povrat novca (raskid ugovora) potrošač ima pravo samo ako je prethodno dao trgovcu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

NA ZAHTJEV POTROŠAČA KOD KUPNJE PROIZVODA TRGOVAC MORA ZADRŽATI AMBALAŽU I ZBRINUTI JE SUKLADNO PROPISIMA. AMBALAŽA NE SMIJE BITI UVJET KOD REKLAMACIJE ILI POVRATA KUPLJENOG PROIZVODA!

Continue reading →