Header Top Header Top

Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji

Električni i elektronički otpad je opasan otpad i mora se zbrinuti na odgovarajući način. Za područje Grada Koprivnice i KC-KŽ županije ovlašteni skupljač električnog i elektroničkog otpada je firma Flora-vtc iz Virovitice.

BESPLATAN ODVOZ I ZBRINJAVANJE PRIJAVITE ISKLJUČIVO NA BESPLATAN TELEFON 0800 444 110.

Nakon poziva djelatnici Flore-vtc će u roku par dana po dogovoru osobno doći na Vašu kućnu adresu i pokupiti otpad!

Leave a Reply