Električni i elektronički otpad je opasan otpad i mora se zbrinuti na odgovarajući način. Za područje Grada Koprivnice i KC-KŽ županije ovlašteni skupljač električnog i elektroničkog otpada je firma Flora-vtc iz Virovitice.

BESPLATAN ODVOZ I ZBRINJAVANJE PRIJAVITE ISKLJUČIVO NA BESPLATAN TELEFON 0800 444 110.

Nakon poziva djelatnici Flore-vtc će u roku par dana po dogovoru osobno doći na Vašu kućnu adresu i pokupiti otpad!

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.