Header Top Header Top

Upozorenje korisnicima Total TV usluge!

Prema uvjetima Total TV usluge nakon raskida Ugovora korisnik je dužan u roku od 14 dana vratiti opremu (receiver i kartica). Kazna za ne vračanje opreme u predviđenom roku je 2.700,00 kn za receiver + 300,00 kn za karticu. Naravno da Vam u Total TV tu odredbu uvjeta kao pravilo slučajno zaborave reći kod sklapanja Ugovora! Makar su po Zakonu dužni obavijestiti potrošača budućeg korisnika o takoj važnoj stavki uvjeta Ugovora.

total TV - uvjeti 3.000,00 kn - Copy

Leave a Reply