Obilježen Svjetski dan zaštite potrošača 15.03.2015. godinu u Hrvatskoj: Potrošači zaslužuju pravo na siguran i zdrav proizvod

Uz krilaticu “Potrošači imaju pravo na zdravu hranu!”, pod pokroviteljstvom Međimurske županije održano je centralno obilježavanje Svjetskog Dana potrošača u Hrvatskoj. Upravo je Međimurje “ROZP” – regionalna organizacija zaštite potrošača prepoznala kao destinaciju koja njeguju zdravu prehranu uz domaću proizvodnju.

Potvrđeno je to i svečanošću održanom u zgradi Scheier kojoj su nazočili potpredsjednica Hrvatskog sabora, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Dragica Zgrebec, saborska zastupnica Nadica Jelaš, saborski zastupnici Dragutin Glavina iMario Moharić, župan Međimurske županije Matija Posavec, predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Veselin Biševac, predstavnica Ministarstva zdravlja Marijana Hunjadi, predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca Jurica Horvat, Ina Prezelj iz Službe za razvojne projekte Grada Maribora, Ilija Rkman, predsjednik “Potrošača” – hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, Zlatko Polišanski, zamjenik predsjednika Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, Željko Tomašić, predsjednik Regionalne organizacije zaštite potrošača, međimurski načelnici općina te predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore kao i udruga za zaštitu potrošača Republike Hrvatske.

Posebna pozornost u 2015. godini posvećuje se upravo zdravoj hrani uz naglasak da potrošači zaslužuju pravo na siguran proizvod kojim štite sebe i zdravlje svoje obitelji. Svjetski Dan prava potrošača, inače 15. ožujka, obilježava se kako bi se skrenula pozornost javnosti na uskraćivanje i kršenje prava potrošača.

“Nije slučajno da ove godine centralno obilježavanje Svjetskog Dana prava potrošača organizirano na sjeveru zemlje, u kraju koji je i na međunarodnoj razini poznat po ekološkoj proizvodnji zdrave hrane, kroz njegovanje zdrave prehrane naših predaka”, rekao je u uvodu Tomašić, a Rkman objasnio kako ovakvim okupljanima moramo utjecati na to da se i Hrvatska maksimalno uključi u svjetske trendove, da kao turistička zemlja, ne samo hrvatskim, već i potrošačima-turistima iz cijelog svijeta posluži kao inspiracija zdrave hrane i zdravog života.

Upravo po tom primjeru djeluje Međimurska županija koja je i u tom segmentu predvodnik u zemlji. “Iznimno je važno da se ove jake poruke svim građanima prenose upravo iz Međimurja. Zajedničkim nastupom moramo doprijeti do potrošača, jedino tako ćemo na tržište staviti zdravu hranu s naših polja, vrtova, voćnjaka i obiteljskih gospodarstava, kao što to Terme LifeClass Sveti Martin rade projektom “S lokalnog vrta na globalni stol”, objasnio je međimurski župan i dodao da se provedbom tog projekta potrošačima iz prve ruke pokazuje gdje se proizvodi njihova hrana te im se ista kasnije i servira na stol.

“Upravo su takvi projekti akceleratori razvoja destinacije, županije i turizma, s kojima nećemo stati, jer razvojem turizma povećavamo broj potrošač, i to onih koji se rado vraćaju zadovoljni finalnim proizvodom”, naglasio je Posavec, ujedno pohvalivši prisutna obiteljska poljoprivredna gospodarstva Hranjec, Šegović, Novak i Borović koji se bave proizvodnjom zdrave prehrane.

Raspoloživost i dostupnost nezdrave hrane, marketinške prakse velikih međunarodnih prehrambenih kompanija i nedostatak informacija dostupnih potrošačima otežava izbor zdrave prehrane.

“Najvažnije je da se uz sve, čuje i glas potrošača”, rekla je potpredsjednica Sabora i dodala: „80 posto hrvatskih građana izjašnjava se o potrebi za većom informiranosti o svojim potrošačkim pravima. Stoga treba raditi za napredak, na sustavnom informiranju, odgoju i savjetovanju potrošača koji su navedeni i u našem nacionalnom programu“, objasnila je i upozorila na prava koji potrošači imaju, ujedno i na nivou EU.

“Iznimno je važno znati što kupujemo i što jedemo. Ekskluzivni članci u medijima često iskrivljuju pravu sliku i mogu napraviti velike štete, prije svega ekonomske”, između ostalog je dodao Horvat. Potrošač je danas regulator razvoja gospodarstva i direktno svojim djelovanjem utječe na poslovnu politiku gospodarstvenika, potiče konkurentnost i stvara poticajno okruženje na tržištu.

Povjerenje potrošača od iznimne je važnosti za razvoj našeg društva, ključan je čimbenik u gospodarskom oporavku Hrvatske, ali i cijele Europe, a uvođenjem zdravije i kvalitetnije prehrane povjerenje je lakše pridobiti. S takvim djelovanjem treba krenuti u najranijoj dobi, što je prepoznala upravo Međimurska županija koja potiče uvođenje zdrave hrane među djecom.

U pripremi tako ima europski projekt kojim bi se predškolarcima i učenicima razredne nastave omogućila domaća prehrana, potiče na rad učeničke zadruge, provodi akcije u školama, ali organizira i manifestacije kao što je Sajam Mesap Jesen koji između ostalih obuhvaća i sajam ekologije i zdrave prehrane.

Spomenimo kako su svečanost obilježavanja Svjetskog Dana prava potrošača svojim izvedbama uveličali članovi muške vokalne skupine Pjevačkog zbora “Josip Štolcer Slavenski” Čakovec i KUD Katruža Ivanovec.

izvor: emedjimurje.hr

Continue reading →

Deset temeljnih načela politike zaštite potrošača

Europska unija već dugi niz godina konstantno unapređuje učinkoviti sustav zaštite potrošača. Takav odnos prema potrošaču je nezaobilazni dio demokratskog imiđa tih država i relevantni pokazatelj stupnja civiliziranosti. Slijedom napredne politike zaštite potrošača 2004. godine u dokumentu koji je izdala Opća uprava Europskog povjerenstva za zaštitu zdravlja i potrošača (European Commision, Health & Consumer protection directorate – General)  – Zaštita potrošača u Europskoj uniji donosi deset univerzalnih, praktičnih i tržišno provodljivih temeljnih načela politike zaštite potrošača. Ovim dokumentom se sve zemlje članice Europske unije prema zakonodavstvu Europske unije obvezuju na minimalnu razinu zaštite koju moraju pružati potrošaču.

Deset temeljnih načela politike zaštite potrošača jesu:

 1. Kupujte što želite i gdje želite
 2. Ako proizvod nije ispravan, vratite ga
 3. Visoki sigurnosni standardi za prehrambene artikle i ostale proizvode
 4. Znati što jedete
 5. Ugovori moraju biti nediskriminirajući i transparentni za potrošača
 6. Ponekad potrošač može promijeniti svoje mišljenje
 7. Stvoriti uvjete kako bi potrošač mogao usporediti cijene i ostvariti pravo na izbor
 8. Potrošač ne smije biti prevaren i zavaran
 9. Potrošač mora biti zaštićen i u vrijeme dok je na godišnjem odmoru ili putovanjima (u zemlji i inozemstvu)
 10. Učinkovita naknada štete u prekograničnim sporovima

Continue reading →

Novi broj računa dopunskog zdravstvenog osiguranja

Obavještavaju se svi osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja da se za potrebe poslovanja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a 1. siječnja 2015. godine otvara novi račun u Hrvatskoj narodnoj banci koji glasi: IBAN: HR3310010051550200002 Molimo da uplate za dopunsko zdravstveno osiguranje, počevši s 1. siječnjem 2015. godine kada će se račun aktivirati, vršite na navedeni račun. Model i poziv na broj primatelja ostaju isti. Osiguranici koji imaju ugovorene trajne naloge u bankama za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja ne moraju ništa mijenjati. Sve banke su obavještene o novom broju računa.

izvor: hzzo.hr

Continue reading →

Zastara

Na zastaru se ne pazi po službenoj dužnosti! Zastarno pravo je pravo dužnika. Pratite troškove i ako je neki dug u zastari pozovite se pismeno na zastaru. Uvijek kada ulažete prigovor zastare, bitno je da navedete i rečenicu: ”POZIVAM SE NA ZASTARU PREMA čl…npr. ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA.” Važno je da izjavite taj prigovor!

Zastarni rokovi:

10 GODINA
Sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom!

5 GODINA
Opći zastarni rok, Životno osiguranje, Doprinosi – zdravstveno/mirovinsko, Odvjetnički troškovi

3 GODINE
Međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, Najamnina i zakupnina, Naknada štete, Dopunsko zdravstveno osiguranje, Kamate, Uzdržavanje, Komunalna naknada Pričuva, Osiguranje, Porez, Slivne vode, Naknada za uređenje voda, Parkiranje.

1 GODINA

 1. Tražbina naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka, odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva.
 2. Tražbina radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i televizijskog prijamnika.
 3. Tražbina pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca te druge njihove tražbine koje se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima.
 4. Tražbina PRETPLATE na povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje je tiskovina naručena.

Continue reading →

Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji

Električni i elektronički otpad je opasan otpad i mora se zbrinuti na odgovarajući način. Za područje Grada Koprivnice i KC-KŽ županije ovlašteni skupljač električnog i elektroničkog otpada je firma Flora-vtc iz Virovitice.

BESPLATAN ODVOZ I ZBRINJAVANJE PRIJAVITE ISKLJUČIVO NA BESPLATAN TELEFON 0800 444 110.

Nakon poziva djelatnici Flore-vtc će u roku par dana po dogovoru osobno doći na Vašu kućnu adresu i pokupiti otpad!

Continue reading →

Postupak podnošenja prigovora kod pružatelja javnih usluga

1. PRVI STUPANJ: Službe za odnose s korisnicima usluga u poslovnim prostorijama pružatelja javnih usluga

Podnesti pisani prigovor –

A) – Urudžbirati u poslovnim prostorijama pružatelja javne usluge – pružatelj javne usluge je obvezan odmah bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak

B) – Poslati poštom, preporučeno s crvenom povratnicom na adresu pružatelja javne usluge

PRUŽATELJ JAVNE USLUGE JE DUŽAN PISMENO ODGOVORITI U ROKU OD 15 DANA I RIJEŠITI PREDMET PRIGOVORA!

2. DRUGI STUPANJ: Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Drugostupanjsko tijelo koje svaki pružatelj javne usluge mora osnovati. Ako pružatelj javne usluge u prvom stupnju nije riješio predmet prigovora a potrošač je nezadovoljan odgovorom tada se reklamacija dostavlja pismeno, preporučeno s crvenom povratnicom drugostupanjskom tijelu Povjerenstvu za reklamacije potrošača naslovljeno na adresu pružatelja javne usluge.

POVJERENSTVO MORA PISMENO ODGOVORITI POTROŠAČU NA ZAPRIMLJENE REKLAMACIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAPRIMANJA REKLAMACIJE!

Nakon što se iscrpe postupci reklamacije potrošača u 1. i 2. stupnju a potrošač je i dalje nezadovoljan odgovorom tada se može ovisno u vrsti javne usluge napraviti prijava inspekciji nadležnog Ministarstva, napraviti prijavu nadležnom regulatornom tijelu – HAKOM, HERA, HANFA, te u konačnici pokrenuti sudski ili izvansudski postupak.

UVIJEK TREBA IĆI PO PROPISANOM OBRASCU PODNOŠENJA PRIGOVORA!
ČUVATI SVE KOPIJE DOKUMENTACIJE, POŠTANSKE ODRESKE S DATUMIMA!

Continue reading →