U zakonu postoje dvije vrste rokova unutar kojih kupac može iskoristiti svoje pravo na reklamaciju proizvoda koji imaju kvar

JAMSTVENI (GARANTNI) LIST – Potvrda proizvođača koja jamči ostvarenje prava u slučaju kvara na proizvodu. Ovisi o proizvođaču i zakonski nije ograničen vremenskim rokom. Pokazatelj je koliko sam proizvođač vjeruje u kvalitetu svojeg proizvoda (npr. iPhone proizvođača Apple ima garantni rok od samo jedne godine).

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE – Naša preporuka je da se uvijek pozivate na ovu vrstu roka za ostvarivanje prava na reklamaciju. U zakonu se utvrđuje zakonski rok (Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. te čl. 422. Zakona o obveznim odnosima) od minimalno dvije godine u kojemu razdoblju kupac može ostvariti svoje pravo u slučaju materijalnih nedostataka (kvara) proizvoda i koji vrijedi bez obzira da li je kupac dobio jamstveni list ili ne. To pravo kupca obvezuje trgovca (ne proizvođača) koji proizvod prodaje da snosi odgovornost na moguće kvarove u roku od minimalno 2 godine i da te kvarove popravi u ovlaštenom servisu na svoj trošak ili da zamijeni proizvod. Odgovornost trgovca za materijalnu odgovornost ni u kojem se slučaju ne dovodi u pitanje.

Dakle, bez obzira ako je garancijski rok kraći od roka za odgovornost za materijalne nedostatke (kao primjerice u slučaju tvrtke Apple, gdje je garancijski rok iznosi 12 mjeseci), u slučaju kvara na proizvodu (tokom svih 24 mjeseci od kupnje proizvoda) uvijek se možete pozivati na odgovornost za materijalne nedostatke prema trgovcu gdje ste kupili proizvod, te od njega tražiti popravak, zamjenu neispravnog proizvoda ili povrat novaca pod uvjetima i u rokovima predviđenim Zakonom o obveznim odnosima.

Razdoblje odgovornosti produžava se za ono vrijeme koje je proizvod poroveo na popravku. Na povrat novca (raskid ugovora) potrošač ima pravo samo ako je prethodno dao trgovcu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

NA ZAHTJEV POTROŠAČA KOD KUPNJE PROIZVODA TRGOVAC MORA ZADRŽATI AMBALAŽU I ZBRINUTI JE SUKLADNO PROPISIMA. AMBALAŽA NE SMIJE BITI UVJET KOD REKLAMACIJE ILI POVRATA KUPLJENOG PROIZVODA!

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.